Đài Vatican - Chương Trình Việt Ngữ Radio Vaticana webteam@vaticanradio.va www.Radiovaticana.va No http://vi.radiovaticana.va Đài Vatican vi 2014 - Radio Vaticana webteam@vaticanradio.va webteam@vaticanradio.va $DATAPUB$ Religion & spirituality http://media01.vatiradio.va/podimage/def_epg_linguistici_1500.jpg Radio Vaticana Podcast Tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp Đức Giáo Hoàng, Gương chứng nhân, Tâm linh, Đạo vào đời, Kinh Thánh, Giải thắc mắc, thánh ca. Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 18 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 17 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 16 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 15 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 14 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 13 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 12 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 11 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 10 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 09 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 08 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 07 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 06 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 05 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 04 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 03 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 02 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 01 Aug 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010817.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 31 Jul 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_310717.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 30 Jul 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_300717.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 29 Jul 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_290717.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 28 Jul 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280717.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 27 Jul 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270717.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 26 Jul 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260717.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 25 Jul 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250717.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 24 Jul 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240717.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 23 Jul 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230717.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 22 Jul 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220717.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 21 Jul 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210717.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 20 Jul 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200717.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 19 Jul 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190717.mp3