Đài Vatican - Chương Trình Việt Ngữ Radio Vaticana webteam@vaticanradio.va www.Radiovaticana.va No http://vi.radiovaticana.va Đài Vatican vi 2014 - Radio Vaticana webteam@vaticanradio.va webteam@vaticanradio.va $DATAPUB$ Religion & spirituality http://media01.vatiradio.va/podimage/def_epg_linguistici_1500.jpg Radio Vaticana Podcast Tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp Đức Giáo Hoàng, Gương chứng nhân, Tâm linh, Đạo vào đời, Kinh Thánh, Giải thắc mắc, thánh ca. Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 14 Dec 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_141217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 13 Dec 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_131217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 12 Dec 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_121217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 11 Dec 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_111217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 10 Dec 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_101217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 09 Dec 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_091217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 08 Dec 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_081217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 07 Dec 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_071217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 06 Dec 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_061217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 05 Dec 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_051217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 04 Dec 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_041217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 03 Dec 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_031217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 02 Dec 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_021217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 01 Dec 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_011217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 30 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_301117.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 29 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_291117.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 28 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_281117.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 27 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_271117.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 26 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_261117.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 25 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_251117.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 24 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_241117.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 23 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_231117.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 22 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_221117.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 21 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_211117.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 20 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_201117.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 19 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_191117.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 18 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_181117.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 17 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_171117.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 16 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_161117.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 15 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_151117.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 14 Nov 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_141117.mp3