Đài Vatican - Chương Trình Việt Ngữ Radio Vaticana webteam@vaticanradio.va www.Radiovaticana.va No http://vi.radiovaticana.va Đài Vatican vi 2014 - Radio Vaticana webteam@vaticanradio.va webteam@vaticanradio.va $DATAPUB$ Religion & spirituality http://media01.vatiradio.va/podimage/def_epg_linguistici_1500.jpg Radio Vaticana Podcast Tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp Đức Giáo Hoàng, Gương chứng nhân, Tâm linh, Đạo vào đời, Kinh Thánh, Giải thắc mắc, thánh ca. Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 21 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_211017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 20 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_201017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 19 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_191017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 18 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_181017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 17 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_171017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 16 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_161017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 15 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_151017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 14 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_141017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 13 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_131017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 12 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_121017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 11 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_111017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 10 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_101017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 09 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_091017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 08 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_081017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 07 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_071017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 06 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_061017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 05 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_051017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 04 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_041017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 03 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_031017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 02 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_021017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 01 Oct 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_011017.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 30 Sep 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_300917.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 29 Sep 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_290917.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 28 Sep 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280917.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 27 Sep 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270917.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 26 Sep 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260917.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 25 Sep 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250917.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 24 Sep 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240917.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 23 Sep 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230917.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 22 Sep 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220917.mp3