Đài Vatican - Chương Trình Việt Ngữ Radio Vaticana webteam@vaticanradio.va www.Radiovaticana.va No http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Đài Vatican vi 2011 - Radio Vaticana webteam@vaticanradio.va webteam@vaticanradio.va $DATAPUB$ Religion & spirituality http://www.radiovaticana.va/RSS/logopod.jpg Radio Vaticana Podcast Tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp Đức Giáo Hoàng, Gương chứng nhân, Tâm linh, Đạo vào đời, Kinh Thánh, Giải thắc mắc, thánh ca. Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 18 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 17 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 16 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 15 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 14 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 13 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 12 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 11 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 10 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 09 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 08 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 07 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 06 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 05 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 04 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 03 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 02 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 01 Apr 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010414.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 31 Mar 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_310314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 30 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_300314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 29 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_290314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 28 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 27 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 26 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 25 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 24 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 23 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 22 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 21 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 20 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 19 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 18 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 17 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 16 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 15 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 14 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 13 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 12 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 11 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 10 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 09 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090314.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://www.radiovaticana.va/vie/index.asp Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 08 Mar 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080314.mp3