Đài Vatican - Chương Trình Việt Ngữ Radio Vaticana webteam@vaticanradio.va www.Radiovaticana.va No http://vi.radiovaticana.va Đài Vatican vi 2014 - Radio Vaticana webteam@vaticanradio.va webteam@vaticanradio.va $DATAPUB$ Religion & spirituality http://media01.vatiradio.va/podimage/def_epg_linguistici_1500.jpg Radio Vaticana Podcast Tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp Đức Giáo Hoàng, Gương chứng nhân, Tâm linh, Đạo vào đời, Kinh Thánh, Giải thắc mắc, thánh ca. Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 01 Mar 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010317.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 28 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 27 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 26 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 25 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 24 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 23 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 22 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 21 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 20 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 19 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 18 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 17 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 16 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 15 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 14 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 13 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 12 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 11 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 10 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 09 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 08 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 07 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 06 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 05 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 04 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 03 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 02 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 01 Feb 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010217.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 31 Jan 2017 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_310117.mp3