Đài Vatican - Chương Trình Việt Ngữ Radio Vaticana webteam@vaticanradio.va www.Radiovaticana.va No http://vi.radiovaticana.va Đài Vatican vi 2014 - Radio Vaticana webteam@vaticanradio.va webteam@vaticanradio.va $DATAPUB$ Religion & spirituality http://media01.vatiradio.va/podimage/def_epg_linguistici_1500.jpg Radio Vaticana Podcast Tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp Đức Giáo Hoàng, Gương chứng nhân, Tâm linh, Đạo vào đời, Kinh Thánh, Giải thắc mắc, thánh ca. Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 28 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 27 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 26 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 25 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 24 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 23 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 22 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 21 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 20 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 19 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 18 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 17 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 16 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 15 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 14 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 13 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 12 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 11 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 10 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 09 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 08 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 07 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 06 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 05 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 04 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 03 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 02 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 01 Aug 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010815.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 31 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_310715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 30 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_300715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 29 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_290715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 28 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 27 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 26 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 25 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 24 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 23 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 22 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 21 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 20 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 19 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 18 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 17 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 16 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 15 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 14 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 13 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 12 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 11 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 10 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 09 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 08 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 07 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 06 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 05 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 04 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 03 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 02 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 01 Jul 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010715.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 30 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_300615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 29 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_290615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 28 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 27 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 26 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 25 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 24 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 23 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 22 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 21 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 20 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 19 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 18 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 17 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 16 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 15 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 14 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 13 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 12 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 11 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 10 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 09 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 08 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 07 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 06 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 05 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 04 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 03 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 02 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 01 Jun 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010615.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 31 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_310515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 30 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_300515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 29 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_290515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 28 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 27 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 26 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 25 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 24 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 23 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 22 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 21 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 20 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 19 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 18 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 17 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 16 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 15 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 14 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 13 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 12 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 11 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 10 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 09 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 08 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 07 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 06 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 05 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 04 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 03 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 02 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 01 May 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010515.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 30 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_300415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 29 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_290415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 28 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 27 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 26 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 25 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 24 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 23 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 22 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 21 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 20 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 19 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 18 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 17 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 16 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 15 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 14 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 13 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 12 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 11 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 10 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 09 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 08 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 07 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 06 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 05 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 04 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 03 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 02 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 01 Apr 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010415.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 31 Mar 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_310315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 30 Mar 2015 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_300315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 29 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_290315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 28 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 27 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 26 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 25 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 24 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 23 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 22 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 21 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 20 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 19 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 18 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 17 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 16 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 15 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 14 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 13 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 12 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 11 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 10 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 09 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 08 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 07 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 06 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 05 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 04 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 03 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 02 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 01 Mar 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010315.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 28 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 27 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 26 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 25 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 24 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 23 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 22 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 21 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 20 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 19 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 18 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 17 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 16 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 15 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 14 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 13 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 12 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 11 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 10 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 09 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 08 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 07 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 06 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 05 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 04 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 03 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 02 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 01 Feb 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010215.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 31 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_310115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 30 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_300115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 29 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_290115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 28 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 27 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 26 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 25 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 24 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 23 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 22 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 21 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 20 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 19 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 18 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 17 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 16 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 15 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 14 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 13 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 12 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 11 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 10 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 09 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 08 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 07 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 06 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 05 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 04 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 03 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 02 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 01 Jan 2015 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010115.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 31 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_311214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 30 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_301214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 29 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_291214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 28 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_281214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 27 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_271214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 26 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_261214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 25 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_251214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 24 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_241214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 23 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_231214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 22 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_221214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 21 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_211214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 20 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_201214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 19 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_191214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 18 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_181214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 17 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_171214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 16 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_161214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 15 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_151214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 14 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_141214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 13 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_131214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 12 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_121214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 11 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_111214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 10 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_101214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 09 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_091214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 08 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_081214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 07 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_071214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 06 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_061214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 05 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_051214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 04 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_041214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 03 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_031214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 02 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_021214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 01 Dec 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_011214.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 30 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_301114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 29 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_291114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 28 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_281114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 27 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_271114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 26 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_261114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 25 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_251114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 24 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_241114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 23 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_231114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 22 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_221114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 21 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_211114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 20 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_201114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 19 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_191114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 18 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_181114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 17 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_171114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 16 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_161114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 15 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_151114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 14 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_141114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 13 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_131114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 12 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_121114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 11 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_111114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 10 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_101114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 09 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_091114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 08 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_081114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 07 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_071114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 06 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_061114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 05 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_051114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 04 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_041114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 03 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_031114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 02 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_021114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 01 Nov 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_011114.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 31 Oct 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_311014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 30 Oct 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_301014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 29 Oct 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_291014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 28 Oct 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_281014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 27 Oct 2014 12:01:01 +01:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_271014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 26 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_261014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 25 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_251014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 24 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_241014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 23 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_231014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 22 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_221014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 21 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_211014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 20 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_201014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 19 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_191014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 18 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_181014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 17 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_171014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 16 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_161014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 15 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_151014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 14 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_141014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 13 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_131014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 12 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_121014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 11 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_111014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 10 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_101014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 09 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_091014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 08 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_081014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 07 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_071014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 06 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_061014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 05 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_051014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 04 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_041014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 03 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_031014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 02 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_021014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 01 Oct 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_011014.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 30 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_300914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 29 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_290914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 28 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 27 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 26 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 25 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 24 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 23 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 22 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 21 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 20 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 19 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 18 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 17 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 16 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 15 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 14 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 13 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 12 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 11 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 10 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 09 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 08 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 07 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 06 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 05 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 04 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 03 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 02 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 01 Sep 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010914.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 31 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_310814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 30 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_300814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 29 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_290814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 28 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 27 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 26 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 25 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 24 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 23 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 22 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 21 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 20 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 19 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 18 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 17 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 16 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 15 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 14 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 13 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 12 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 11 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 10 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 09 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 08 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 07 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 06 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 05 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 04 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 03 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 02 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 01 Aug 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010814.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 31 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_310714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 30 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_300714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 29 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_290714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 28 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 27 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 26 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 25 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 24 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 23 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 22 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 21 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 20 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 19 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 18 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 17 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 16 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 15 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 14 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 13 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 12 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 11 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 10 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 09 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 08 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 07 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 06 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 05 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 04 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 03 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 02 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 01 Jul 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010714.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 30 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_300614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 29 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_290614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 28 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 27 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 26 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 25 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 24 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 23 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 22 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 21 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 20 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 19 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 18 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 17 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 16 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 15 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 14 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 13 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 12 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 11 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 10 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 09 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 08 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 07 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 06 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 05 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 04 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 03 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 02 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020614.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 01 Jun 2014 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010614.mp3