Đài Vatican - Chương Trình Việt Ngữ Radio Vaticana webteam@vaticanradio.va www.Radiovaticana.va No http://vi.radiovaticana.va Đài Vatican vi 2014 - Radio Vaticana webteam@vaticanradio.va webteam@vaticanradio.va $DATAPUB$ Religion & spirituality http://media01.vatiradio.va/podimage/def_epg_linguistici_1500.jpg Radio Vaticana Podcast Tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp Đức Giáo Hoàng, Gương chứng nhân, Tâm linh, Đạo vào đời, Kinh Thánh, Giải thắc mắc, thánh ca. Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 24 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 23 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 22 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 21 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 20 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 19 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 18 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 17 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 16 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 15 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 14 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 13 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 12 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 11 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 10 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 09 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 08 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 07 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 06 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 05 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 04 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 03 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 02 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 01 May 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010516.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 30 Apr 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_300416.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 29 Apr 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_290416.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 28 Apr 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280416.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 27 Apr 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270416.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 26 Apr 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260416.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 25 Apr 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250416.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 24 Apr 2016 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240416.mp3