Đài Vatican - Chương Trình Việt Ngữ Radio Vaticana webteam@vaticanradio.va www.Radiovaticana.va No http://vi.radiovaticana.va Đài Vatican vi 2014 - Radio Vaticana webteam@vaticanradio.va webteam@vaticanradio.va $DATAPUB$ Religion & spirituality http://media01.vatiradio.va/podimage/def_epg_linguistici_1500.jpg Radio Vaticana Podcast Tin tức, sinh hoạt Giáo Hội, gặp Đức Giáo Hoàng, Gương chứng nhân, Tâm linh, Đạo vào đời, Kinh Thánh, Giải thắc mắc, thánh ca. Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 23 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_230617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 22 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_220617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 21 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_210617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 20 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_200617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 19 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_190617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 18 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_180617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 17 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_170617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 16 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_160617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 15 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_150617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 14 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_140617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 13 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_130617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 12 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_120617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 11 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_110617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 10 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_100617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 09 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_090617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 08 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_080617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 07 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_070617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 06 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_060617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 05 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_050617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 04 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_040617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 03 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_030617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 02 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_020617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 01 Jun 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_010617.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 31 May 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_310517.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Tue, 30 May 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_300517.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Mon, 29 May 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_290517.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sun, 28 May 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_280517.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Sat, 27 May 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_270517.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Fri, 26 May 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_260517.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Thu, 25 May 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_250517.mp3 Chương Trình Việt Ngữ http://vi.radiovaticana.va Chương Trình Việt Ngữ Đài Vatican Religion & spirituality Wed, 24 May 2017 12:01:01 +02:00 http://media01.vatiradio.va/podcast/feed/vietnamita_240517.mp3